Zapisy na zajęcia WF (2 stopień, 1 semestr)

Zebrania dotyczące zajęć z wychowania fizycznego dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia na naszej uczelni odbędą się według poniższego zestawienia terminów i miejsc (OBIEKTY):

 • Zootechnika (27 marca – 10:30 – sala gimnastyczna S2)
 • Ochrona środowiska (27 marca – 13:30 – sala gimnastyczna S1)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (27 marca – 13:30 – sala gimnastyczna S3)
 • Mechanika i budowa maszyn (28 marca – 8:00 – siłownia przy ulicy Andersa)
 • Inżynieria biomedyczna (30 marca – 15:00 – sala gimnastyczna S1)
 • Budownictwo (29 marca – 14:00 – sala gimnastyczna S1)
 • Elektronika i telekomunikacja (30 marca – 12:00 – siłownia przy ulicy Andersa)
 • Rolnictwo kobiety (31 marca – 10:30 – sala gimnastyczna S2)
 • Rolnictwo mężczyźni (31 marca – 10:30 – sala gimnastyczna S3)
 • Biotechnologia (31 marca – 12:00 – sala gimnastyczna S1)
 • Technologia żywności i żywienia człowieka (31 marca – 10:30 – sala gimnastyczna S1)
 • Technologia chemiczna (31 marca – 12:00 – sala gimnastyczna S1)
Bookmark the permalink.

Comments are closed