Międzywydziałowy Turniej Pracowników w Piłkę Siatkową o Puchar J.M. Rektora UTP 2020

Zakończyła się 7 edycja turnieju Międzywydziałowego Pracowników w Piłkę Siatkową o Puchar J.M. Rektora UTP.  Tytułu sprzed roku obronili pracownicy WBAiIŚ, którzy w Wielkim Finale wygrali z WIMIII miejsce  zajęli pracownicy-zawodnicy wydziału WTiICH. Tuż za podium uplasował się WRiB.

 

 

I miejsce   Wydział Budownictwa Arch. i Inż.Środ.

II miejsce     Wydział Inżynierii Mechanicznej.

III miejsce    Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

IV miejsce Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

V miejsce Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

link – komunikat ostateczny 2019