Informacja o realizacji zajęć w formie kształcenia zdalnego.

Zgodnie z wytycznymi Rektora UTP w Bydgoszczy ( Zarządzenie Z.118.2019.2020) od 30.03.2020r SWFiS realizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie kształcenia zdalnego.

plan zajęć zdalnych 

Dyżury nauczycieli wychowania fizycznego podczas kształcenia zdalnego

Bookmark the permalink.

Comments are closed