Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego dla studentów II roku w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 odbywać się będą w formie hybrydowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzeniem JM Rektora nr. Z.104.2020.2021 z dnia 1 lutego 2021r.

  1. Zajęcia do 30.03.2021(wtorek) będą odbywać się zdalnie a od 7.04.2021(środa) z zastosowaniem reżimu sanitarnego w formie praktycznej, stacjonarnej na obiektach sportowych i w terenie.
  2. Studenci/tki zostaną poinformowani mailem uczelnianym o przydziale do poszczególnych grup dydaktycznych oraz pierwszych zajęciach organizacyjnych przez swoich prowadzących.
  3. Grupy specjalizacji sportowych w ramach Klubu Uczelnianego AZS UTP od 1.03.21r semestru letniego będą realizowane praktycznie, stacjonarnie na obiektach sportowych i w terenie.
  4. Zapraszamy wszystkich studentów szczególnie I roku do udziału w grupach specjalizacji sportowych ( sekcje sportowe AZS). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mailowy: kuazsutp@utp.edu.pl  (imię nazwisko, dyscyplina, telefon) lub telefonicznie 52 3749318.
  5. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z prowadzącym grupę.
  6. Studenci/tki którzy/re będą odbywać zajęcia wychowania fizycznego w ramach  grup rehabilitacji ruchowej lub grupy z całkowitym zwolnieniem lekarskim zobowiązani są skontaktować się w pierwszym tygodniu dydaktycznym semestru letniego z mgr Grzegorzem Skibą wraz z wymaganą/konieczną dokumentacją medyczną. grzegorz.skiba@utp.edu.pl
  7. link –SEM.20 21 LATO

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed