Nowe informacje dotyczące organizacji zajęć z wych-fiz. w s.letnim.

Ważne informacje dotyczące zajęć dydaktycznych s letni 2020/21:

linki :

 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy,
że 4.03.2021 r. zmarła nasza Koleżanka

mgr Barbara Kiprowska

wieloletni Pedagog, Trener, Wychowawca wielu pokoleń sportowców,

pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

UTP w Bydgoszczy.

Żegnaj Basiu…

Najbliższym zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia
Koleżanki i Koledzy ze SWFiS.

Pogrzeb odbędzie się 9 marca o godz.13:00 na cmentarzu sw Trójcy w Bydgoszczy przy ul.Lotników 2 w kaplicy.