70-lecie naszej uczelni UTP/ATR/WSI

Dobre wychowanie fizyczne poszczególnych osób
jest zawsze dobrodziejstwem dla kraju i społeczności, w której żyć mają
.

prof. Jędrzej Śniadecki (1768 –1838)

z rozprawy „O fizycznym wychowaniu dzieci”

To motto życiowe jednego z naszych patronów uczelni towarzyszy nam od początku istnienia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, który przypada na początek lat 1964/1965. Powstanie nastąpiło przez zamianę Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Wyższą Szkołę Inżynierką. Na pierwszego kierownika powołano mgra Bolesława Mroczyńskiego.

Świetna sprawność organizacyjna kierownika pozwoliły na rozpoczęcie całego procesu dydaktycznego i sportowego w WSI. Zakres kompetencji SWFiS nastąpiło w kilku kierunkach: działalność dydaktyczno–wychowawcza obejmowała obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego na wszystkich wydziałach i instytutach. Kadra dydaktyczna zobligowana była do realizacji programu nauczania z podziałem na grupy przygotowania sportowego, grupy specjalizacji sportowej i przygotowania ogólnego.

Dla osób skierowanych do grup rehabilitacyjnych organizowano zajęcia umożliwiające  dbanie o poprawę zdrowia.

Działalność sportowa – związana była i jest ścisłą współpracą aż do dnia dzisiejszego  z zarządem Klubu Uczelnianego AZS, gdzie obecnie prezesem jest dr Janusz Musiał. Zajęcia w sekcjach sportowych prowadzi do dziś kadra dydaktyczna SWFiS zgodnie ze swoimi  uprawnieniami trenerskimi. Ustalano wspólnie z  Klubem Uczelnianym AZS: kalendarz imprez uczelnianych, rozgrywek I lat, rozgrywki  międzyuczelniane oraz starty w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Organizowano szereg obóz sportowych.

Turystyka i obozownictwo obejmowały :

-obozy sekcji sportowych,

-obozy szkoleniowe na stopień akademickiego organizatora sportu,

-obozy szkoleniowe dla działaczy zarządu klubu uczelnianego AZS,

-obozy sportowo–wypoczynkowe (narciarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, turystyka górska).

Praca naukowo-badawcza dotyczyła rozwoju fizycznego i sprawności młodzieży akademickiej naszej Uczelni. Została nawiązana współpraca z Katedrą Teorii Wychowania Fizycznego i Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu pod kierownictwem naukowym prof. Z. Drozdowskiego. W latach 1974–1975 zorganizowane zostały dwa sympozja naukowe pt. „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży studiującej nauki techniczne”. Pracownicy SWFiS przedstawiali na nich doniesienia naukowe dotyczące rozwoju i sprawności fizycznej młodzieży WSI w Bydgoszczy.

Od roku akademickiego 1972/1973 – zajęcia odbywały się na III semestrze. Połączenie dwóch uczelni i powstanie Akademii Techniczno-Rolniczej wpłynęło na dynamiczny rozwój działalności z zakresu kultury fizycznej. Przyrost liczby studentów, objętych zajęciami z wychowania fizycznego przez 8 semestrów, stworzył bardzo dobre warunki do propagowania kultury fizycznej w ATR. Zajęcia obligatoryjne w dzisiejszych czasach rozpoczynają się od III semestru i trwają dwa 2 semestry.

ATR była w czerwcu 1975 roku gospodarzem sympozjum naukowego pt. „Rola wychowania fizycznego i sportu w procesie kształcenia kadr technicznych”. W Wydawnictwach Uczelnianych ATR ukazały się: Zeszyty Naukowe nr 20 (z roku 1975) i nr 58 (z roku 1978) z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obowiązującym testem sprawności fizycznej w szkolnictwie wyższym – wybranym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – był test Pilicza. Doniesienia z tych badań publikowane były w Rocznikach Naukowych Uczelni w latach 1984-1985.W 1998 roku wprowadzono badania oparte na Europejskim Teście Sprawności Ogólnej (ETSO). Podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowej pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, reprezentowaną przez prof. dr. hab. Wiesława Osińskiego, a SWFiS ATR. Badania ETSO prowadzono przez ostatnie dwa lata, a doniesienia o sprawności ogólnej młodzieży akademickiej studiującej w naszej Uczelni przedstawiono na: Ogólnopolskim Sympozjum nt.: Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce (5-7.11.1999, Politechnika Warszawska).

W Latach 90’rozpoczeła się współpraca zagraniczna , kiedy to podpisano porozumienia z Uniwersytetem w Rostocku (w Niemczech) i wymianą sportową ze Słowacką Wyższą Szkołą Techniczną z Bratysławy. Odwiedzili nas koszykarze z Litwy – UV Wilno. Wyjeżdżaliśmy do Francji na zawody piłki ręcznej. Braliśmy także udział w turniejach gier zespołowych (koszykówka kobiet i mężczyzn) w Holandii.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane były w salach przy ul. Seminaryjnej (do 1970 r.) i ul. Grodzkiej oraz od 1970 roku w sali przy ul. A. Kordeckiego 20. Urząd Miejski Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki udostępnił Uczelni teren obok toru regatowego w Brdyujściu na przystań żeglarską (do 1996 roku). Przystosowano do zajęć z gier zespołowych boisko asfaltowe przy ul. Bernardyńskiej. Zajęcia od lat 2000 odbywały się na boisku Fordon, na salce Wydziały Zarządzania, na sali na ulicy Kordeckiego, na ulicy Bernardyńskiej, gdzie obecnie od roku 2020 znajduje się siedziba SWFiS. A także grupy specjalizacji sportowej odbywają swoje treningi na obiektach wynajmowanych (baseny, hale, i inne obiekty sportowe) Wspaniałą wiadomością jest, że w przeciągu 2 lat będziemy mogli korzystać już  z własnej hali, która jest w trakcie realizacji na ulicy Kaliskiego. Przez ostatnią dekadę odnosiliśmy sukcesy na Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, braliśmy udziały w różnych zawodach oraz ligach nie wchodzących w kalendarz Akademickich zawodów takich jak maratony pływackie, Biegi Mostami Bydgoszczy, zawody II roku, turnieje piłki siatkowej pracowników naszej uczelni, Biegi Chemika czy amatorskie ligi siatkówki. Organizowaliśmy obozy żeglarskie, narciarskie oraz obozy letnie w Więcborku.

cof

Wszystkie dotychczasowe sukcesy można śledzić na stronie naszego studium wychowania fizycznego www.sport.utp.edu.pl oraz na Facebooku AZS UTP Bydgoszcz.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed