Plan zajęć z wychowania fizycznego – s.zimowy 2021/22

Plan zajęć z wychowania fizycznego dla studentów II roku (Ist.) wszystkich kierunków i wydziałów Politechniki Bydgoskiej im J.J. Śniadeckich oraz legenda dostępne poniżej :

Bookmark the permalink.

Comments are closed