Tymczasowe zajęcia zdalne

Zgodnie z zarządzeniem Z.39.2021.2022_COVID Rektora Politechniki Bydgoskiej od 26 listopada do 23 grudnia 2021r. zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich wydziałów/kierunków tymczasowo będą odbywały się zdalnie.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed