Plan zajęć z wychowania fizycznego- s.letni 2021/2022

Plan zajęć z wychowania fizycznego dla studentów II roku (Ist.) wszystkich kierunków i wydziałów Politechniki Bydgoskiej im J.J. Śniadeckich oraz legenda dostępne poniżej :

Bookmark the permalink.

Comments are closed