Międzywydziałowy Turniej Pracowników w Piłkę Siatkową o Puchar J.M. Rektora UTP 2020

Zakończyła się 7 edycja turnieju Międzywydziałowego Pracowników w Piłkę Siatkową o Puchar J.M. Rektora UTP.  Tytułu sprzed roku obronili pracownicy WBAiIŚ, którzy w Wielkim Finale wygrali z WIMIII miejsce  zajęli pracownicy-zawodnicy wydziału WTiICH. Tuż za podium uplasował się WRiB.

 

 

I miejsce   Wydział Budownictwa Arch. i Inż.Środ.

II miejsce     Wydział Inżynierii Mechanicznej.

III miejsce    Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

IV miejsce Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

V miejsce Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

link – komunikat ostateczny 2019

 

BAL SPORTOWCA 2020r.

Bal Sportowca odbędzie się 11 stycznia 2020r o godz.19.00 w Restauracji Uniwersyteckiej UTP w Bydgoszczy  ul.Andersa. Bilety w cenie 65zł /osoba do nabycia od 25.11.-20.12.2019r w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul.Kordeckiego 20 w Bydgoszczy