HISTORIA


Wybrane wydarzenia z życia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

1805 „Dobre wychowanie fizyczne poszczególnych osób jest zawsze dobrodziejstwem dla kraju i społeczności, w której żyć mają” prof. Jędrzej Śniadecki (z rozprawy O fizycznym wychowaniu dzieci).
1960 W 1964 roku Wieczorową Szkołę Inżynierską przekształcono w Wyższą Szkołę Inżynierską. W związku z tym zostało utworzone Studium Wychowania Fizycznego, nad którym kierownictwo objął mgr B. Mroczyński. Założono wówczas, że wychowanie fizyczne jest integralną częścią działalności dydaktycznej, wychowawczej i samokształceniowej każdej szkoły wyższej. Rozpoczęto pracę w ramach grup: przygotowania ogólnego, specjalizacji sportowej, specjalno-dyspanseryjnych oraz sekcji sportowych.
1970 W latach siedemdziesiątych zwiększono liczbę semestrów objętych obligatoryjnym zajęciami z wychowania fizycznego (z dwóch do czterech). Studium nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a niedługo potem zorganizowało trzy sympozja naukowe pod tytułami: „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży studiującej nauki techniczne” oraz „Rola wychowania fizycznego i sportu w procesie kształcenia kadr technicznych”. W 1974 nasza Uczelnia gościła Mistrzostwa Wyższych Szkół Inżynierskich i Morskich w strzelectwie sportowym, a w 1977 Mistrzostwa Akademii Rolniczych w lekkiej atletyce.
1980 W latach osiemdziesiątych rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono test Pilicza jako podstawowy test sprawności fizycznej w szkolnictwie wyższym. Dzięki przeprowadzanym badaniom młodzież akademicka mogła ocenić własną sprawność fizyczną oraz wypracować metody samooceny i samokształcenia w zakresie kultury fizycznej. W tym czasie Akademia Techniczno-Rolnicza zorganizowała Mistrzostwa Akademii Rolniczych w piłce nożnej, judo i tenisie ziemnym, a także Mistrzostwa Szkół Wyższych (grupa V – akademie rolnicze) w pływaniu kobiet i mężczyzn oraz w piłce ręcznej.
1990 Na początku lat dziewięćdziesiątych zmarli zasłużeni pedagodzy i trenerzy: mgr Zygmunt Weigt oraz mgr Jerzy Lisicki. Kilka lat później Urząd Miasta udostępnił Uczelni teren obok toru regatowego w Brdyujściu na przystań żeglarską, a Studium Wychowania Fizycznego i Sportu rozpoczęło badania w oparciu o Europejski Test Sprawności Ogólnej. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nasza Uczelnia wróciła do rywalizacji w grupie akademii rolniczych oraz nawiązała współpracę międzynarodową z Uniwersytetem w Rostocku w Niemczech oraz ze Słowacką Wyższą Szkołą Techniczną w Bratysławie. Ponadto odwiedzili nas koszykarze z Litwy (UV Wilno), a nasi studenci wyjechali na turniej piłki ręcznej do Francji.
2000 W 2000 roku Akademia Techniczno-Rolnicza zajęła po raz pierwszy najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w pionie akademii rolniczych. Tę zaszczytną lokatę udało się utrzymać podczas dwóch kolejnych Mistrzostw. W 2005 roku zainaugurowano Dzień Sportu jako część obchodów Święta Uczelni, który z powodzeniem celebrowany jest aż do dzisiaj.

Comments are closed