CERTYFIKAT


Posiadanie aktualnego certyfikatu przynależności akademickiej jest konieczne do uczestnictwa we wszelkich oficjalnych zawodach międzyuczelnianych. Do wyrobienia certyfikatu niezbędna jest aktualna legitymacja ISIC AZS (LEGITYMACJA).

Instrukcja wyrobienia certyfikatu przynależności akademickiej:

  • Otwórz stronę: www.e-madzia.pl/formularz.
  • Wypełnij formularz swoimi danymi, kliknij DALEJ i zatwierdź poprawność danych.
  • Otwórz wiadomość e-mail i kliknij link do aktywowania certyfikatu.
  • Otwórz wiadomość e-mail i kliknij link do wyświetlenia certyfikatu.
  • Wpisz hasło dostępu (znajduje się w drugiej wiadomości pod linkiem) i zatwierdź.
  • Rozpocznie się pobieranie certyfikatu w formacie pdf.
  • Otwórz pobrany plik i wydrukuj certyfikat.
  • Podpisz wydrukowany certyfikat według opisu zamieszczonego na certyfikacie.
  • Zanieś wydrukowany i podpisany certyfikat do swojego dziekanatu i poproś o dwie pieczątki i podpis według opisu zamieszczonego na certyfikacie.
  • Jak najszybciej dostarcz kompletny certyfikat swojemu trenerowi (potrzebny jest podczas zawodów, ale również podczas losowania, które może się odbywać znacznie wcześniej).

Comments are closed