STYPENDIA


Studenci reprezentujący nasz uniwersytet w zawodach międzyuczelnianych mogą ubiegać się o Stypendium Rektora oraz o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendia oraz instrukcja wyrobienia dokumentu potwierdzającego osiągnięcia sportowe. Dokument ten należy dołączyć jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium.

Informacje dotyczące stypendiów za osiągnięcia sportowe:

Instrukcja wyrobienia dokumentu potwierdzającego osiągnięcia sportowe:

  • Wydrukuj wniosek o wydanie potwierdzenia (WNIOSEK)
  • Wypełnij wniosek wraz z trenerem swojej sekcji sportowej.
  • Dostarcz wypełniony wniosek do sekretariatu AZS PBS (KONTAKT).
  • Odbierz potwierdzenie w wyznaczonym terminie w sekretariacie AZS PBS (KONTAKT).

Comments are closed