STUDENCI WF


Jeżeli jesteś studentem Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, który w najbliższym czasie będzie odbywał zajęcia wychowania fizycznego, przejrzyj poniższe zakładki:

  • PLANY ZAJĘĆ I DYŻURY – plany zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne dla studentów wszystkich kierunków studiów wraz z legendą oraz dyżury nauczycieli akademickich,
  • ZAPISY NA ZAJĘCIA – harmonogram zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów wszystkich kierunków studiów,
  • REGULAMINY – regulaminy dotyczące zajęć wychowania fizycznego oraz korzystania z sal gimnastycznych i siłowni,
  • PRZEPISANIE OCENY – kwestie dotyczące przepisania oceny dla studentów, którzy odbyli już zajęcia z wychowania fizycznego w poprzednich latach (np. na innym kierunku studiów),
  • ZWOLNIENIA – kwestie dotyczące studentów posiadających częściowe lub całkowite zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego,
  • SYLABUSY – pełen program zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne dla wszystkich kierunków studiów.

Comments are closed