PRZEPISANIE OCENY


Studenci, którzy odbyli już zajęcia z wychowania fizycznego i mają ocenę w indeksie mogą ubiegać się o jej przepisanie. Weryfikację i ocenę efektów kształcenia dla studentów, którzy odbyli już zajęcia z wychowania fizycznego przeprowadza nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia. Student zobowiązany jest zgłosić ten fakt w ciągu pierwszych 2 tygodni od rozpoczęcia semestru.

Aktualizacja: 14.03.2017

Comments are closed